• Langebjergskolen
  • Langebjergvej 401, 3050 Humlebæk
  • 72 56 20 15
  • [email protected]
  • EAN: 5798008284458
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Velkommen til Langebjergskolen

”En god start”

 
Langebjergskolen - en lille landsby
Langebjergskolen er en mindre to-sporet skole, som ligger i skøn natur med masser
af grønne, inspirerende udearealer med god plads til både leg og læring. Skolens
bygninger ligger som en lille landsby med et Sydhus til indskolingen, et Nordhus til
mellemtrinet ligesom udskolingen har sin egen del af skolen. Arkitekturen skaber
gode rammer for udeundervisning og unikke betingelser for elevernes fællesskaber.

Langebjergskolen har ca. 465 elever fra børnehaveklasse til 9. klasse.
 
 
Faglighed, trivsel og sundhed
Faglighed, trivsel og sundhed er de tre bærende værdier i skolens hverdag. Derfor
har vi fokus på at skabe stærke fællesskaber og traditioner. Vi har et internationalt
udsyn, støtter op om pædagogisk nytænkning og arbejder med projektbaseret læring,
som motiverer eleverne til at lære mere og bedre – herunder samarbejde, feedback,
præsentation og digitale færdigheder.
 
Vi udvikler høj faglighed i hele elevens skoletid og tilbyder fx talenthold for de elever,
der har behov for ekstra udfordringer.
 
Samarbejde og dialog mellem skole og hjem er af afgørende betydning for den enkelte
elevs læring og trivsel, og vi lægger derfor vægt på et højt gensidigt og anerkendende
kommunikationsniveau.
Langebjergskolens værdigrundlag
 
 
Ris og ros modtages gerne
Vi håber, at hjemmesiden giver dig et bredt kendskab til Langebjergskolen i Humlebæk.
Hvis der er oplysninger du savner, er du meget velkommen til at rette henvendelse til skolens
administration.