• Langebjergskolen
  • Langebjergvej 401, 3050 Humlebæk
  • 72 56 20 15
  • [email protected]
  • EAN: 5798008284458
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Trivselsvurdering 2018


Vurdering af trivselsundersøgelsen 2018
Den nationale trivselsmåling gennemføres hvert år på alle folkeskoler og kommunale
specialskoler. Målingen sker i henhold til bekendtgørelse om måling af elevernes
trivsel i folkeskolen.
At øge elevernes trivsel er ét af målene med folkeskolereformen, da trivsel er en
vigtig forudsætning for elevernes evne til at indlære. Den årlige måling har til
formål at vise udviklingen af elevernes trivsel samt være et arbejdsredskab for
skolerne til at forbedre trivslen og undervisningsmiljøet og målrette de efterfølgende
indsatser. Resultaterne af trivselsmålingen kan ikke stå alene og bruges i sammenhæng
med det særlige kendskab skolens personale har til de enkelte årgange og elever.

Den generelle trivselsscore sammenfatter resultater for hhv. social trivsel, faglig trivsel,
støtte og inspiration samt ro og orden.

Det er eleverne, der alene besvarer målingen, som foregår digitalt. Alle elever på alle
årgange deltager. Forældre eller værger har mulighed for bede om, at barnet foretager
undersøgelsen anonymt på papir, som efterfølgende indsendes til forvaltningen.
Opfølgning sker på skole- og klasseniveau og ikke på elevnivaeu. Opgaven med at
følge op på klasseniveau ligger hos årgangsteamet. Opgaven med at følge op på
skoleniveau ligger hos skoleledelsen.

Som afsæt for opfølgningen på skoleniveau udarbejdes hvert år en handleplan.
Handleplanen offentliggøres hvert på skolens hjemmeside sammen med en
resultatrapport på skoleniveau.

På linket herunder finder du handleplanen for og vurderingen af den seneste måling
gennemført i skoleåret 2017/2018. Målingen er udført fra d. 20. marts - 31. maj 2018.

Eleverne i Fredensborg Kommune er meget glade for at gå i skole og kommunen ligger
altid højt i målingerne.

Undersøgelsen for Langebjergskolen viser igen i 2018 en megen fin trivsel blandt eleverne
på hele skolen.

Læs vurderingen af trivslen på Langebjergskolen her:
Vurdering af trivsel og UVM 2018

 

Du kan læse mere om trivslen på skolerne i Fredensborg Kommune her:

Fra bronze til sølv i elevtrivsel