• Langebjergskolen
  • Langebjergvej 401, 3050 Humlebæk
  • 72 56 20 15
  • [email protected]
  • EAN: 5798008284458
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Traditioner på Langebjergskolen

 
På Langebjergskolen holder vi meget af traditioner og hvert år kan elever og lærere
se frem til mange gode stunder. Her kan du læse mere om Langebjergskolens
hyggelige traditioner i løbet af skoleåret.
 

August:
Børnehaveklasserne starter på Langebjergskolen, og alle får "lillevenner/storevenner".
(Storevennerne - kommende 5. årgang - sender velkomstbrev til de kommende
børnehaveklassebørn).
Fælles skolestart for hele skolen med skolens velkomstsang.

September:
Langebjergskolen afholder fødselsdagsfest den 1. lørdag i september med skolens
traditionsrige fødselsdagssang.

Oktober:
I forbindelse med skolernes Motionsdag afholdes motionsløb den sidste fredag før
efterårsferien.
Der afholdes "Extreme-dag" på det økologiske landbrug Krogerup Avlsgaard for
9. årgang.

November:
Børnerettighedsdag - Langebjergskolen er ambassadørskole for Red Barnet.
Elevrådsdag. Elevråd, kontaktlærer og ledelse har arbejdsdag sammen.

December:
1. december hygger hele skolen med klippe/klistre dag og fodboldturnering.
13. december går 4. årgang Luciaoptog.

Februar:
Fastelavn fejres i indskolingen (i samarbejde med fritidshjemmet).
Torsdag i uge 6 afholdes skolefest for hele skolen.
9. årgang afholder gallafest.
5. årgang laver skolekomedie.

April:
Udeskoledag. Indskolingen sår blomster, mellemtrinet planter grøntsager og
udskolingen beskærer skolens æbletræer.

Maj:
9. årgang har sidste skoledag med flagallé, revy og frokost.

Juni:
Dimission sidste onsdag før sommerferien.
6. klasse pynter op til dimissionen.
Skovtur/strandtur afholdes den sidste torsdag før sommerferien.
Fælles skoleafslutning for hele skolen med skolens sommerferiesang.

Fordelt over året:
Fordybelsesperioder med opbrudt skema.
11 fællessamlinger - en hver måned. De 10 årgange og kontoret skiftes til at stå for
"underholdningen".
Vennedage, hvor små- og storevenner planlægger noget fagligt og/eller socialt sammen.
Goddag- og Farveldag i indskoling og mellemtrinnet.
Goddag–dag i udskolingen - 7.klasse.
Bogens dag i indskolingen og på mellemtrinnet.
"Lækker Langebjerg" efter behov - oprydning og rengøring af skolen.