• Langebjergskolen
  • Langebjergvej 401, 3050 Humlebæk
  • 72 56 20 15
  • [email protected]
  • EAN: 5798008284458
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Ferie i skoletiden


Kunne I forestille jer, at bede jeres datter eller søn fritaget for
undervisningen med henblik på at holde ferie uden for skolernes
ferie og fridage?

…Det er der nemlig rigtig mange der gør.

En enig forældrebestyrelse bakket op af en stor gruppe af kontaktforældre mener, at det
er vigtigt at tænke sig grundigt om, hvis I skulle have planer om at holde ferie uden for
skolens ferie og fridage.

Det er klart, at en enlig svale slet ikke er et problem. Det er ikke meningen, at der skal
ændres på en enkelt fritagelse i løbet af en lang periode, for en sådan fritagelse kan indebære
store oplevelser for jer og jeres børn, som vi ikke ønsker jer foruden. En sådan fritagelse skal I
nyde!

Meningen er at ændre den konsekvente fritagelse adskillige gange om året eller hvert eneste
år, som rigtig mange er begyndt at benytte.

I har ansvaret for at jeres børn kommer i skole, og beder I jeres børn fritaget, tager I ansvaret
for den tabte undervisning. Men det er slet ikke det værste. Det værste er, at undervisningen
meget ofte er tilrettelagt således, at eleverne skal arbejde sammen i mere eller mindre grad,
og hvis jeres børn ikke kommer, så strander deres kammeraters arbejde. Det tror vi mange
forældre er enige i er uheldigt.

Endelig og ikke mindst er det meget høje niveau med til at sende et signal til børnene om, at
skolen ikke er så vigtig.

Det er derfor bestyrelsens håb, at vi fremover sammen kan nedbringe feriefraværet blandt
eleverne.

På bestyrelsens vegne med venlig hilsen

Anita Sylvest Andersen
Formand for Bestyrelsen 2014-2018