• Langebjergskolen
  • Langebjergvej 401, 3050 Humlebæk
  • 72 56 20 15
  • [email protected]
  • EAN: 5798008284458
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Behandling af problemer og klager

Det er skolens intention at klager og problemer skal søges løst så hurtigt
og konstruktivt som muligt. Skolens ledelse står i den forbindelse altid til
rådighed for samtaler/vejledning.

Med henblik på at sikre en fornuftig behandling henviser vi til nedenstående.

Vejledning
Problemer/klager søges primært løst i et konstruktivt samarbejde mellem de
direkte involverede parter. Ved problemer og klager der ikke kan løses af de
direkte involverede, kan ledelsen inddrages.

Hvis sagen ikke kan løses i et samarbejde mellem ledelsen og de involverede
parter, kan skolebestyrelsen, hvis det drejer sig om sager af mere principiel art,
inddrages. Når alle muligheder for en "lokal" løsning er udtømt, kan sagen
viderebringes til forvaltning og øvrige myndigheder.

Der vil naturligvis forekomme sager, hvor det er mest hensigtsmæssigt at
henvende sig direkte til skolens ledelse, som altid står til rådighed.

Møder
Hvis der er problemer kan det af og til være hensigtsmæssigt, at man medbringer
en bisidder til møderne. Bisidderen kan være behjælpelig med at drøfte og
perspektivere mødets indhold med forældrene efter mødet.