• Langebjergskolen
 • Langebjergvej 401, 3050 Humlebæk
 • 72 56 20 15
 • [email protected]
 • EAN: 5798008284458
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Hvad kan I forvente af Langebjergskolen

- og hvad forventer vi af jer.
 

På Langebjergskolen forventer vi af eleverne:

 • At eleverne retter sig efter de voksnes anvisninger – også selvom
  eleven ikke er enig.
 • At eleverne taler pænt til alle på skolen. Grimt sprogbrug accepteres
  ikke, heller ikke selv om det kun er ”for sjov”.
 • At eleverne ikke under nogen form medvirker til mobning, men
  åbent inviterer deres kammerater til at være en del af fællesskabet
 • At eleverne passer på skolens bygninger og inventar.
 • At eleverne kommer til tiden.
 • At eleverne møder velforberedte op, og har orden i deres skoleting.
 • At eleverne i timerne udviser en adfærd, der ikke er forstyrrende for resten af klassen.

Det er skolens forventning, at forældrene medvirker aktivt og positivt til, at ovenstående
overholdes.

Konsekvenser
Ved overskridelse af ovenstående regler vil forældrene straks blive kontaktet
m.h.p. at undgå gentagelser.

Grove overskridelser kan endvidere medføre, at eleven får erstatningstimer
eller bortvises fra skolen. I forbindelse med ødelæggelse af inventar m.v.
kan eleven/forældrene blive pålagt erstatningsansvar.

I som forældre kan forvente at:

 • Vi møder jer åbent og imødekommende
 • Vi tilrettelægger engagerende og afvekslende undervisningsforløb.
 • Vi sikrer faglige udfordringer til alle.
 • Vi sørger for et godt og trygt miljø i klassen baseret på ligeværd.
 • Vi går aktivt ind i løsning af problemerne i tilfælde af mobning.
 • Vi orienterer jer om hvad der sker i klassen både fagligt og socialt.
 • Vi giver jer hurtigt besked i tilfælde af evt. problemer vedr. det enkelte barn.
 • Vi medvirker til en konstruktiv dialog vedr. jeres barns skolegang.
 • Vi arbejder for at skabe et meningsfyldt forhold mellem elev og lærer.                                         

Vi som skole forventer at I:

 • Viser interesse for de ting jeres barn laver i skolen.
 • Deltager aktivt i forældremøder, skole-hjem samtaler og andre
  arrangementer i klassen.
 • Lærer jeres børn regler for almindelig god omgangstone og opførsel.
 • Bakker op om fælles regler for skolen/klassen.
 • Støtter jeres barn i at møde op velforberedt.
 • Sørger for, at jeres barn er udhvilet og mæt, når det møder i skolen.
 • Lader være med at give udtryk for jeres evt. utilfredshed med læreren
  eller skolen overfor jeres barn, da dette er med til at underminere lærerens
  autoritet, men i stedet henvende jer til læreren eller skolens ledelse så
  hurtigt som muligt.
 • Kontakter klassens lærer, når der indtræffer begivenheder, der kan
  have betydning for jeres barns trivsel, såsom skilsmisse, dødsfald etc.