• Langebjergskolen
 • Langebjergvej 401, 3050 Humlebæk
 • 72 56 20 15
 • [email protected]
 • EAN: 5798008284458
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Den Internationale Dimension

Målsætningen for arbejdet med "Den Internationale Dimension" er at:

 • Eleverne opnår forståelse og respekt for andre kulturer
 • Eleverne bliver i stand til at kunne begå sig i internationale sammenhænge
 • Eleverne oplever sig selv som en del af en globaliseret verden
 • Etablere ægte kommunikationssituationer, der fremmer elevernes lyst til og motivering
  for at lære fremmedsproget.
 • Styrke elevernes sproglige kompetencer.

Lokal handleplan
Arbejdet med Den Internationale Dimension på Langebjergskolen betyder at alle elever/klasser i deres
skoletid deltager i internationalt samarbejde, både i form af  kontakt/undervisningsprojekter via e-mails,
og i form af klasseudvekslinger.

 • Indskolingen (0-2. klasse)
  Kontakt med en svensk skole i Helsingborg eller Malmö, som lærerne i indskolingen er forpligtiget
  til at samarbejde med. Små projekter/kontakter til den svenske skole, med mulighed for at besøge
  hinanden på et tidspunkt i forløbet.
   
 • Mellemtrinnet (3-5. klasse)
  Kontakt med en skole i en af kommunens venskabsbyer. Eller fortsætte samarbejdet med den
  svenske indskolingsklasse.
  Eleverne arbejder med forskellige undervisningsprojekter/udveksling af e-mails om bl.a. deres
  lokalområde.
  Udveksling kan foregå på 4. eller 5. klassetrin. Venskabsbykomiteen søges om penge til transport.
  Eleverne indkvarteres privat, lærerne indkvarteres selvstændigt. Det samme gør sig gældende ved
  genbesøg i Danmark.
   
 • Udskolingen (6-9.klasse)
  Kontakt med en eller to faste skoler i udlandet.
  De ældste elever arbejder med undervisningsprojekter med den fremmede skoles elever gennem
  min. 2 år. Kontakten skal ende i gensidigt udvekslingsbesøg.
  Arbejdssproget skal være engelsk, og for begge skolers vedkommende skal 1. fremmedsprog være
  engelsk, således at elevernes sprogfærdigheder nogenlunde matcher hinanden.
  Disse undervisningsprojekter er ikke udelukkende engelske sprogprojekter, men engelsklæreren
  kan i højere eller mindre grad inddrages aktivt i projektet.   
   
 • Alle elever deltager på et eller andet tidspunkt i deres skolegang i et undervisningsforløb om det
  flerkulturelle Danmark
 • Alle elever møder flere gange i løbet af deres skolegang udenlandske gæstelærere, med forskellig
  kulturbaggrund.
 • Den Internationale Dimension skal medtænkes løbende i undervisningen, hvor det er relevant,
  jvf. skolens værdigrundlag.

Arbejdet med den Internationale Dimension på Langebjergskolen betyder for lærerne at:

 • Der tilknyttes med jævne mellemrum en sprogassistent til skolen.
  Sprogassistenten ansættes i fællesskab med de andre skoler i bysamfundet.
   
 • Repræsentanter for lærerne og ledelsen deltager med jævne mellemrum i nationale og internationale
  konferencer, der handler om Det Internationale arbejde (fx de årlige DPU og ESP konferencer).
   
 • Skolen skaber mulighed for at lærerne indgår i lærerudvekslingsprojekter, f.eks job-swop, eller
  sendes på faglige kurser i udlandet – f.eks. med kommunens venskabsbyer.
   
 • Der udpeges en koordinator på skolen, der har til opgave at holde sig orienteret med udviklingen
  på området, samt hjælpe til med ansøgninger til diverse projekter. Koordinatoren deltager i det
  lokale netværk, som mødes 4 gange årligt.
   
 • Skolen indgår i et skoleudviklingsprojekt, f.eks. partnerskab under Comenius 1, med skoler i
  udlandet.