• Langebjergskolen
  • Langebjergvej 401, 3050 Humlebæk
  • 72 56 20 15
  • [email protected]
  • EAN: 5798008284458
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Handleplan for læsning

”Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området” tager udgangspunkt
i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire udsagn.
Udsagnene viser, hvad ”Center for læring, fritid og sundhed” prioriterer for
at sikre høj faglig kvalitet og sammenhæng i det pædagogiske sprogarbejde
i dagtilbud og skole.

Målgruppen for strategien er alle 0- til 16-årige børn, deres forældre og det
pædagogiske personale i dagtilbud og skoler i Fredensborg Kommune.

Strategien er udarbejdet på grundlag af nyeste forskning om sprog- og skrift-
sprogstilegnelse. Den skal fungere som fælles fundament for arbejdet med
børns tilegnelse af sproglige og skriftsproglige kompetencer og udstikke
retning for sammenhængende indsatser i dagtilbud og skole, så alle børn får
optimale muligheder for at udvikle sprog og skriftsprog som redskab for
personlig, faglig og social udvikling.

Læs strategien for sprog og skriftsprog her:

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området