• Langebjergskolen
 • Langebjergvej 401, 3050 Humlebæk
 • 72 56 20 15
 • [email protected]
 • EAN: 5798008284458
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Trafikpolitik på Langebjergskolen

Forældre spiller hovedrollen i børnenes trafiktræning, men skolen bidrager
aktivt. Børn skal opleve trafiktræningen som en naturlig del af deres hverdag
– uanset hvor de befinder sig. Derfor er det vigtigt, at vi alle er rollemodeller
overfor børnene. Da børnene lærer af det, de ser eller hører voksne gør
eller siger, er det af vital betydning, at de voksne, børnene møder i trafikken,
opfører sig hensigtsmæssigt.

Det vil sige:

 • De voksne følger færdselsloven
 • De voksne bruger cykelhjelm
 • De voksne bruger de af skolen anviste af- og pålæsningspladser ved aflevering i bil
 • De voksne respekterer skolens områder med parkering forbudt ved aflevering i bil

Skolens trafikplan har været drøftet og er godkendt af skolebestyrelsen.

 

Denne trafikpolitik er udarbejdet fordi vi på vores skole vil:

-Ruste eleverne til at færdes sikkert i trafikken.

Trafikpolitikken skal gøre rede for ansvarsområder vedrørende at sikre skolevejen
bedst muligt.

Vores skole arbejder for at:

 • Undgå trafikkaos
 • Gøre skolens voksne og de ældste elever til gode rollemodeller
 • Skabe fremtidens ansvarlige og risikobevidste trafikanter
 • styrke samarbejdet mellem forældre og skole


1. Morgentrafikken

Forældre opfordres til så vidt muligt, at lade eleverne gå eller cykle i skole. Skolen
er omgivet af et godt og sikkert stisystem, hvilket gør skolevejen sikker for eleverne.

Det kan være meget kaotisk om morgenen, når mange børn bliver sat af i bil på en meget
lille plads, samtidig med at skolens personale ankommer. Skolen har, i samarbejde med Park
og Vej, sørget for, at der er etableret afmærkede parkeringsfri gangstier, som sikrer, at eleverne
kan færdes sikkert fra p-plads til skole.

Skolebussen har ligeledes holdeplads på skolens p-plads.

Skoleledelsen og skolebestyrelsen orienterer løbende om eventuelle problemstillinger i
forbindelse med morgentrafikken, og opfordrer til en konstruktiv og hensynsfuld trafikadfærd.

Cykler parkeres i cykelstativerne ved indgangen til skolen fra stisystemet. Elevernes cykeladfærd
og cykelparkering drøftes løbende på fællessamlinger.

2. Færdsel i skoletiden

Når eleverne færdes i skoletiden, sker det efter skolens vedtagne regler og principper.

Hvad enten eleverne skal færdes på gåben eller cykel, skal det være forsvarligt. Det vil
sige, at eleverne færdes med enten en eller to voksne.

Det er skolelederen, der i den konkrete situation vurderer, hvad der er forsvarligt.

Skolebestyrelsen har vedtaget et princip, der medfører, at alle elever fra 0.-6.klasse skal
køre med cykelhjelm.

7.-8.-9. klasse opfordres til at bruge cykelhjelm.

Der eksisterer et fælleskommunalt krav om, at der skal være installeret sikkerhedsseler
i de busser, eleverne transporteres i i skoletiden.

Færdselskoordinator

Skolen har en færdselskoordinator, hvis rolle det er at koordinerer alle de aktiviteter,
der omhandler færdsel.

Færdselskoordinatoren ved, hvordan færdsels-undervisningen foregår og hvilke materialer
vi bruger. Derfor kan de lærere, der underviser i færdsel, henvende sig til færdsels-
koordinatoren, hvis de er i tvivl om, hvordan de skal gribe færdselsundervisningen an.

Færdselskoordinatorens opgave er bl.a. at koordinere følgende:

 • Afholdelse af 0. klassernes gåprøve, samt 3. og 6. klassernes cyklistprøve
 • Deltage i netværk med kommunens færdselskoordinatorer, samt koordinere relevant
 • deltagelse med Helsingør og Hørsholm kommuners færdselskontaktlærere
 • Uddeling af materialer i forbindelse med skolestartskampagnen, samt tilmelde skolen
  andre trafikkampagner
 • Sikre, at trafik og færdsel er på dagsordenen på skolen. F.eks. på forældremøder
 • Samarbejde med skolebestyrelse, kommune, politi og andre aktører
 • Udarbejde og ajourføre skolens trafikpolitik i samarbejde med Skolebestyrelsen

Færdselsundervisning

Formålet med undervisningen er, at eleverne opnår sikkerhed i at færdes i trafikken uden
risiko for sig selv eller andre. Undervisningen skal sikre, at eleverne tilegner sig de færdigheder,
der til en hver tid er udstukket som mål af Undervisningsministeriet.

Færdselslære bør tages op regelmæssigt gennem hele skoleforløbet. For de yngste børn i indskolingen arbejdes der med rollen som fodgænger, for mellemtrinet med rollen som cyklist, og i de ældste klasser arbejdes der med adfærd, ansvarlighed og holdninger i relation til trafik. Førstehjælp er også en del af færdselsundervisningen, og denne foregår på 7. klassetrin. Undervisning

Evaluerende prøver

Der undervises i færdselslære på alle klassetrin.

Undervisningen tilrettelægges af lærerteamet for årgangene, evt. i samarbejde med Færdselskoordinatoren.

Undervisningen skal indeholde praktiske øvelser og iagttagelser af trafikken.

Cyklistprøverne planlægges og faciliteres af VSP-samarbejdet.

Den fælles læseplan benyttes. Her findes læseplaner for alle årgange og der er direkte links til materialerne udarbejdet af Rådet for Sikker Trafik.

Gåprøve i
0. – 1. klasse

Den lille cyklistprøve i 3. klasse

Cyklistprøve i 6. klasse

Skillevej i 8. – 9. klasse

(Ligger på emu.dk)