• Langebjergskolen
  • Langebjergvej 401, 3050 Humlebæk
  • 72 56 20 15
  • [email protected]
  • EAN: 5798008284458
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Lektiehjælp på Langebjergskolen

Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan –
uanset social baggrund. Sådan lyder de overordnede mål i folkeskolereformen.

Den længere og mere varierede skoledag rummer både undervisning i fagene og
understøttende undervisning. Derved er der skabt mulighed for at nytænke og variere
undervisningen, så den i endnu højere grad imødekommer den enkelte elevs behov,
forudsætninger og interesser.

Lektiehjælp og faglig fordybelse indgår i den længere og mere varierede skoledag.
Fra skoleåret 2015/2016 ophørte lektiehjælp og faglig fordybelse som frivillig aktivitet
og blev en integreret del af skoledagen.

Læs mere om lektiehjælp og faglig fordybelse her