• Langebjergskolen
  • Langebjergvej 401, 3050 Humlebæk
  • 72 56 20 15
  • [email protected]
  • EAN: 5798008284458
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Handleplan for mobning

På Langebjergskolen arbejder vi kontinuerligt på at skabe det bedst
mulige undervisningsmiljø og det bedst mulige sociale miljø. Dette er
efter vores mening en forudsætning for arbejdet med at forebygge mobning.

Arbejdet bygger på en række større "sten":

- En forventningsfolder, som bl.a. beskriver forventningerne til elevernes
  omgangsform og adfærd.

- Indførelsen af samværstimer og et struktureret arbejde i disse timer
  baseret på lokalt formulerede trinmål.

- Skolens målsætning og værdigrundlag, der bygger på/stiller krav om
  en anerkendende omgangsform.

- Jævnlige fællessamlinger og fælles arrangementer, der bl.a. har til
  formål at styrke fællesskabsfølelsen

- Elevrådet, der som fast punkt på møderne drøfter punktet: Hvordan har
  vi det med hinanden?

Læs Langebjergskolens antimobbestrategi her