• Langebjergskolen
  • Langebjergvej 401, 3050 Humlebæk
  • 72 56 20 15
  • [email protected]
  • EAN: 5798008284458
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Informationsmøde og åbent hus

 
Kære forældre
 
Det er nu snart tid til at indskrive jeres barn til skolestart i børnehaveklasse august 2019.
 
I forbindelse med skoleindskrivningen indbydes I til et informationsmøde samt et efterfølgende
åbent hus arrangement om børnehaveklasserne på Langebjergskolen i skoleåret 2019/2020.
 

Informationsmøde - for forældre
torsdag den 22. november 2018
kl. 17:00 – 18:30 i Sydhusets fællesrum
 
Åbent hus - for forældre og børn
tirsdag den 27. november 2018
kl. 15:00 – 16:30 i Sydhusets fællesrum
 

På informationsmødet vil børnehaveklassepersonalet og ledelsen fortælle om hverdagen
og arbejdet i børnehaveklasserne samt informere om Langebjergskolen generelt.
Ved åbent hus arrangementet vil jeres kommende børnehaveklassebarn og I som
forældre få mulighed for at møde de voksne i børnehaveklasserne samt se børnenes lokaler.
Der vil endvidere være arbejdende værksteder, hvor elever og lærere viser aspekter af
skolen frem.
 
Selve indskrivningen foregår hjemmefra
Som det fremgår af Fredensborg Kommunes folder om skolestart ”Velkommen i skole”,
skal I indskrive jeres barn elektronisk på kommunens hjemmeside, men I har mulighed
for at få hjælp til WEB-indskrivningen ved åbent hus arrangementet den 27. november,
hvis dette skulle volde problemer. Husk i så fald NemID.
 
Webindskrivningen er åben fra
mandag den 12. november 2018
til og med søndag den 13. januar 2019.
 
Vi glæder os til at jer.
 
De bedste hilsner
 
Søren Jakobsen
Skoleleder