• Langebjergskolen
  • Langebjergvej 401, 3050 Humlebæk
  • 72 56 20 15
  • [email protected]
  • EAN: 5798008284458
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

UPRIGHT - robusthed og mental sundhed
 

Langebjergskolen er udvalgt til stort EU-projekt kaldet ”UPRIGHT”
UPRIGHT er et forskningsprojekt, der handler om at styrke robusthed og mental sundhed
på vores skole. Mange børn og unge oplever et stort pres for at leve op til krav fra skole,
forældre, samfundet, hinanden og ikke mindst sig selv. Det kan være svært – og kan
påvirke både trivsel og læring - og det vil vi gerne gøre noget ved!

I de næste tre år deltager Langebjergskolen og to andre danske skoler i UPRIGHT-projektet
sammen med skoler fra Island, Polen, Spanien og Italien. I projektet vil vi arbejde med at
skabe robusthed og mental sundhed hos vores 12-14-årige elever.

Undervisningen og øvelserne i klassen vil have fokus på at lære:

  •  Gode mestrings-strategier
  •  Øge handlingstillid og troen på at man kan
  •  Styrke sociale og personlige kompetencer
  •  Træne mindfulness til at fremme nærvær og opmærksomhed

Det første hold lærere er blevet uddannet i robusthed og mental sundhed og forældre tilbydes
et kursus samt et online program, hvor de kan få viden om robusthed og mental sundhed ​samt
et indblik i de øvelser eleverne bliver præsenteret for. Elever, forældre og lærere kan på den
måde i fællesskab støtte bedst muligt op om et succesfuldt forløb.

I foråret 2019 deltager eleverne fra 7. og 8. klassetrin i et 24 lektioners robustheds-program og
i det følgende skoleår gentages forløbet - denne gang med 6. og 7. klassetrin.

DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse​ samt Aarhus Universitet.