• Langebjergskolen
  • Langebjergvej 401, 3050 Humlebæk
  • 72 56 20 15
  • [email protected]
  • EAN: 5798008284458
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Lukkedage - ferier og helligdage


Langebjerg SFO I og II er åbne hele året bortset fra de dage, som herunder
er omtalt som 'Lukkedage'.

I forbindelse med ferieperioder og helligdage sørger personalet for at informere 
gennem opslag på stuerne og på FAMLY. Her bedes I afkrydse, om jeres barn holder
fri eller møder frem.
Dette gøres for at kunne planlægge personalets ferier, afspadsering m.m på den mest
hensigtsmæssige måde.
Øvrige ferier og fridage bedes ligeledes meddelt personalet på stuen.
 
I sommerperioden forsøger vi at få personalets ferie til at gå op i en højere sammenhæng
med børnenes ferie, så der er mindst en på arbejde, som børnene kender. Hen over sommeren
vil grupperne/husene ofte være slået sammen og I kan ikke forvente at møde "kendte ansigter"
både morgen og aften. Det er vigtigt for os, at vi får besked om børnenes ferie i god tid af hensyn
til vikardækningen.
 
Langebjerg SFO I og II holder lukket i uge 29.
 
 
LUKKEDAGE og LUKKET 
'LUKKEDAG' betyder at områdeinstitutionen tilbyder pasningsordning i en af områdets
institutioner, hvis dit barns institution afholder lukkedag. Hvis der er behov for pasning
på vores obligatoriske lukkedage, gennemføres individuelle ordninger på de forskellige
lukkedage.
Forældre skal give besked til institutionens daglige leder 6 uger i forvejen, når de ønsker
pasning på en lukkedag.

'LUKKET' betyder at alle institutioner i området er lukkede.
 
 
LUKKET og LUKKEDAGE 2019
Tirsdag den 16. april
 
Onsdag den 17. april
 
Fredag den 31. maj
 
Onsdag den 5. juni (LUKKET)
 
Uge 29
 
Tirsdag den 24. december (LUKKET)
 
Fredag den 27. december
 
Mandag den 30. december
 
Tirsdag den 31. december
 
 
 
LUKKET og LUKKEDAGE 2020
 
Onsdag den 8. april
 
Fredag den 22. maj
 
Fredag den 5. juni (LUKKET)
 
Uge 29
 
Torsdag den 24. december (LUKKET)
 
Mandag den 28. december
 
Tirsdag den 29. december
 
Onsdag den 30. december
 
Torsdag den 31. december